Nolatri

    
Chế phẩm sinh học chứa thành phần chính là các vi sinh vật dạng bột, màu trắng xám, có chứa nấm Trichoderma và các enzyme thủy phân như cellulase, chitinase, xylanase, hemicellulase, giúp cho cây trồng kháng bệnh.

Sử dụng trộn trực tiếp vào phân bón hay đất hoặc ủ phân, tạo thêm nguồn dinh dưỡng cho phân hay đất , kháng với một số nấm gây bệnh tương tự như dạng nước.

o   Rhizoctonia sp.: gây mục rễ, thân và hạt, chết cây con.

o   Sclerotium rolfsii: tác hại gây chết ở cà chua và khoai tây.

o   Pythium sp.: gây thối rễ ở đậu, thuốc lá, cây con.

o   Armillaria mellea: tác hại gây mục rễ ở cây rừng, cao su, thông.

o   Botrytis cinerea: tác hại gây mốc xám gây hỏng dâu và nho.

o   Penicillium diditatum: tác hại gây thối trái ở chanh và chuối.

o   Phytophthora sp.: tác hại gây thối trái ở ca cao.

o   Chondeostereum purpureum: tác hại gây bạc lá ở đào và mận

Trộn với tỷ lệ 0,5 , có độ ẩm khỏang 50-60%, ủ khỏang 3-4 ngày sau đó bón trực tiếp lên cây trồng.

    Hiện tại, chúng tôi có sản phẩm Nolatri chuyên dùng cho cây cà phê, lúa, cao su, rau màu