Nolasub

Chế phẩm sinh học dạng nước, thành phần chính là nấm Trichoderma và các vi sinh vật có lợi giúp phân hủy và khử mùi phân gia súc, gia cầm và xác bã thực vật như vỏ cà phê, xơ dừa, rơm rạ, rác thải hữu cơ... trong thời gian ngắn, tạo ra nhiều dinh dưỡng để bổ sung vào cây trồng. 

Tác dụng:

Dùng để ủ phân gia súc, gia cầm hoặc xác bã thực vật, rác thải hữu cơ có tác dụng làm mất mùi hôi nhanh(sau 10 ngày), mau hoại mục(chỉ sau 1 tháng, nhanh hơn cách ủ truyền thống từ 2,5 - 3 tháng).

Cách dùng:

Sử dụng chế phẩm NOLASUB để ủ phân heo, gà hay xác bã thực vật với độ ẩm 50-60%.

Cách ủ: Trộn 5 - 7 lít chế phẩm với 1 tấn phân heo/gà/bò hay xác bã thực vật(bã cà phê...) và bổ sung nước khoảng 1000 lít, sao cho độ ẩm đạt khoảng 50 -60%, trộn đều hổn hợp và đậy kín. Sau 2 ngày thì đảo 1 lần, nếu thấy khô thì bổ sung nước, ủ từ 20 - 30 ngày.

Thành phần:   

o   Vi khuẩn Bacillus

o   Xạ khuẩn Streptomyces

o   Nấm mốc Trichoderma

Mọi chi tiết xin liên hệ: Cô Hoàng    0903 975 795
                                Cô Huệ       01265 35 99 35

Một số kết quả thử nghiệm Nolasub

Khối lượng sau cùng của sản phẩm phân compost sau 3 tuần ủ composting rác phối trộn bổ sung chế phẩm vi sinh

Thông số

Các sản phẩm compost

Đối chứng 2

BIO-F 2

NOLASUB 2

BIOFERTM 2

Khối lượng ban đầu (kg)

12*

Khối lượng sau cùng (kg)

8,50

8,40

8,40

8,40

Lượng nước rỉ rác (lít)

<0,5

0

0

0

*: Công thức 2 = 7,8kg rác hữu cơ + 3,6kg mạt cưa đã trồng nấm + 0,6kg than bùn.

Ngoài việc thu được một lượng lớn sản phẩm compost, còn khắc phục được ô nhiễm thứ cấp (nước rỉ rác và mùi hôi thối) đã giải quyết được ô nhiễm nguồn nước và không khí vấn đề thường thấy tại các bãi chôn lấp chất thải.

 Sản phẩm phân compost sau 21 ngày ủ có bổ sung chế phẩm vi sinh

 Đặc tính hóa lý của phân compost sau 3 tuần ủ rác phối trộn bổ sung chế phẩm

Chỉ tiêu

Các sản phẩm compost

ĐC 2

BIO-F 2

NOLASUB 2

BIOFERTM 2

pH

6,9

7,37

7,2

7,4

Độ ẩm (%)

64,17

62,88

64,43

63,15

Các bon hữu cơ (%)

21,14

19,59

19,32

19,98

Tổng nitơ (%)

1,49

1,56

1,58

1,53

Cellulose (%)

42,17

40,5

40

42

Tỷ lệ C/N

14,19

12,56

12,23

13,06

Qua kết quả phân tích pH, độ ẩm, C, N, tỷ số C/N thì cả 4 nghiệm thức đều đạt tiêu chuẩn phân bón quy định. Trong đó, nghiệm thức NOLASUB 2 là thấp nhất so với BIO-F và BIOFERTM có tỷ lệ C/N = 12,23.


Để xem toàn bộ nghiên cứu này vui lòng click vào đây Nghiên cứu khoa học