Nolaba

        
NOLABA là chế phẩm sinh học chứa thành phần chính là các vi sinh vật, có tác dụng tạo điều kiện tốt cho vi sinh vật cố định đạm và phân giải lân, phân giải cellulose phát triển trong đất, kích thích sự tăng trưởng và phục hồi bộ rễ, đồng thời có khả năng phân giải các chất xơ, chitin, hemicellulose, phosphor vô cơ, hữu cơ trong đất, phân hữu cơ  thành các đơn chất dinh dưỡng, tạo điều kiện cho cây trồng hấp thu dễ dàng. Sử dụng chế phẩm kết hợp với phân hữu cơ có tác dụng cải tạo làm cho đất tơi xốp hơn, tăng hàm lượng chất mùn và mật độ côn trùng có ích, giữ được độ phì của đất, phân giải cellulose,  phân giải lân,  cố định đạm 

Thành phần

o   Vi khuẩn cố định đạm

o   Vi khuẩn phân giải lân

o   Vi khuẩn phân giải cellulose