Sản phẩm‎ > ‎

Chế phẩm sinh học làm từ nấm Trichoderma

  • Chế phẩm sinh học dạng bột chứa bào tử nấm Trichoderma: Nolatri
  • Chế phẩm sinh học dạng nước chứa bào tử nấm Trichoderma, Pacillus, xạ khuẩn Streptomyces dùng phân giải chất hữu cơ: Nolasub
  • Chế phẩm sinh học dạng nước chứa vi sinh vật phân giải lân, phân giải cellulose, vi khuẩn cố định đạm dùng để cải tạo đất, tăng sức đề kháng cho cây: Nolaba


Trang con (3): Nolaba Nolasub Nolatri
Comments