Đội ngũ kỹ thuật - Nghiên cứu


 Ths.Trương Phước Thiên Hoàng Giảng viên Đại học Nông Lâm TpHCM
 Ths.Võ Thị Thúy Huệ
 Giảng viên Đại học Nông Lâm TpHCM
 Ks.Nguyễn Minh Quang Giảng viên Đại học Nông Lâm TpHCM