Với mong muốn đem lại một nền nông nghiệp bền vững cho bà con nông dân mọi miền trên đất nước, Công ty Công Nghệ Nông Lâm ra đời từ những hợp tác nghiên cứu khoa học của sinh viên, giảng viên Trường Đại Học Nông Lâm Tp.HCM. Công ty thuộc dự án Vườn Ươm Doanh nghiệp Công Nghệ thuộc Đại Học Nông Lâm. Đem những đề tài đã nghiên cứu pilot thành công ra sản xuất, kết hợp nhà khoa học - nhà sản xuất - nhà nông, giúp tăng năng suất, chất lượng, giá thành sản phẩm trong sản xuất, trồng trọt. Với phương châm "Vì một nền nông nghiệp xanh, bền vững", chúng tôi đưa ra một số sản phẩm sinh học phục vụ cho trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản.
        Những sản phẩm nổi bật: